„Pokój temu domowi”

Interesująca ilustracja pt. „Pokój temu domowi” Edmunda Perlego* wprowadza odbiorcę w klimat i nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Realistyczny rysunek artysty wydrukowany w dziewiętnastowiecznej prasie ukazuje ówczesne zwyczaje. Spektakularne periodyki, które już dziś są dziedzictwem przeszłości, miały wysoki poziom zarówno merytoryczny, jak również artystyczny i były „łącznikiem” pomiędzy twórcami kultury, a czytelnikami. Dzięki niniejszej realizacji współczesny widz może zobaczyć nieistniejące już „oblicze” dawnej rzeczywistości.

Tradycja przynoszenia do domu żywego drzewka miała w okresie zaborów wyjątkowe znaczenie. Współcześnie choinka jest przede wszystkim nieodłączną świąteczną dekoracją, chociaż bożonarodzeniowe drzewko ma niezwykle głęboką symbolikę.

M.S.

*Edmund Perle był malarzem, rysownikiem – ilustratorem, który przedstawiał głównie sceny rodzajowe, religijne oraz tworzył portrety. Artysta malował akwarele, wykonywał również rysunki; ołówkiem, tuszem i pastelem.
Twórca jako ilustrator współpracował od 1879 roku z „Tygodnikiem Ilustrowanym”, a w  kolejnych latach m.in. z „Kłosami” oraz „Biesiadą Literacką”.

Prezentowana rycina promuje kolekcje grafik Działu Sztuki, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. 

 

Grafika przedstawia starszego mężczyznę z brodą, otwierającego drzwi. W prawej ręce trzyma opłatki, na lewym ramieniu przywieszony koszyk. Na drugim planie mężczyzna na lewym ramieniu dźwiga choinkę. W dolnej części napis: "Pokój temu domowi!" Rysunek E. Perlego

Edmund Perle (1854 – 1935), „Pokój temu domowi”, 4 ćwierć XIX w., ksylograf/papier, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.

 

Skip to content