17 GRUDNIA 2023 – „Kto jest bez grzechu? Motyw jawnogrzesznicy w malarstwie europejskim”.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu rządowego „Wspieranie działań muzealnych” oraz środków Marszałka Województwa Podkarpackiego Muzeum Okręgowe w Rzeszowie realizuje projekt Konserwacja obrazów z kolekcji muzealnej „Galeria Dąmbskich”.

Konserwacji poddano 8 obrazów wraz z ramami, które dotychczas z powodu złego stanu zachowania przechowywane były w magazynach. Rezultaty przeprowadzonych działań restauratorskich można zobaczyć na okolicznościowej wystawie w muzealnym refektarzu do 17 grudnia 2023 roku.

 

W niedzielę 17 grudnia o godzinie 13.00 odbędzie się spotkanie zatytułowane „Kto jest bez grzechu? Motyw jawnogrzesznicy w malarstwie europejskim”. Związane jest to z tematyką zakonserwowanego monumentalnego płótna, będącym kopią obrazu Alessandro Varotariego zwanego Padovanino (1588-1648) pt. „Chrystus i jawnogrzesznica”.

Zdaniem biblistów scena z jawnogrzesznicą, potraktowaną tak łagodnie przez Jezusa, mogła budzić zdziwienie, a nawet kontrowersje wśród pierwszych gmin chrześcijańskich. Tłumaczyć to może fakt, iż sunięto ją z kodeksów przeznaczonych do publicznej lektury, aby nie prowokować zgorszenia. Ocenzurowaną przypowieść przywrócono o wiele później a tekst trafił do Ewangelii św. Jana. Lecz nie pasuje on do mistyczno-filozoficznej wizji św. Jana. Wpisuje się on w ciąg przypowieści św. Łukasza o synu marnotrawnym, dobrym Samarytaninie czy nawróconym łotrze, ukazującym „ludzki” wymiar wiary. Dokonując przeglądu obrazów z motywem jawnogrzesznicy, będziemy snuć opowieść o łaskawości i czułości Boga wobec ludzi grzesznych, słabych, pokrzywdzonych.

Prelekcję wygłosi dr Michał Rut

Skip to content