PREZENTACJA PROJEKTU: „Konserwacja obrazów z kolekcji muzealnej GALERIA DĄMBSKICH”

W dniu 12 grudnia 2023 w refektarzu Muzeum Okręgowego w w Rzeszowie odbyła się prezentacja rezultatów projektu.

Na początku, po przywitaniu uczestników przez dyrektora Bogdana Kaczmara, Pan dr Michał Rut kustosz w dziale sztuki muzeum i jednocześnie autor i koordynator projektu zaprezentował główne jego założenia i uzyskane efekty.
Pani Ewelina Dziopak-Gruszczyńska – konserwator  przedstawiła zakres wykonanych prac konserwatorskich.
Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu rządowego „Wspieranie działań muzealnych” oraz z Budżetu Województwa Podkarpackiego.
 
Zaprezentowane obrazy pochodzą z Galerii Dąmbskich, głównej kolekcji stanowiącej trzon muzealnej Galerii Malarstwa Europejskiego. Kolekcja ta została założona we Lwowie na przeł. XVIII/XIX w. przez Łukasza Dąmbskiego. Zbiór skupia 163 obrazy powstałe między II poł. XVI a pocz. XIX stulecia, oraz 39 barwionych sztychów z przedstawieniami Loggii Watykańskich. Galeria Dąmbskich to jedna z nielicznych kolekcji, niemal w całości zachowana z pożogi II wojny światowej. Od ponad 100 lat nierozerwalnie związana z Rzeszowem, stanowi jego wizytówkę. Pozostała jej cześć znajduje się w Lwowskiej Galerii Sztuki (około 150 eksponatów).
Prace zostały przeprowadzone przez pracownię Konserwacji Dzieł Sztuki Ewelina i Marcin Gruszczyńscy s.c.
 
Skip to content