„Z Sandomierskiej Puszczy. Znaki przeszłości – narracje i konteksty” – zapisy uczestników

Muzeum Etnograficzne im. Franiczka Kotuli, Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, zaprasza do udziału w konferencji: „Z Sandomierskiej Puszczy. Znaki przeszłości – narracje i konteksty”

Termin konferencji:  19 października 2023r.
Miejsce: Hotel Rzeszów, ul. Piłsudskiego 44, Rzeszów
Kontakt: promocja@muzeum.rzeszow.pl

W roku 2023 przypada 40. rocznica śmierci Franciszka Kotuli, wybitnego badacza m.in. dziejów i kultury mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej. W 1962 roku opublikował on pionierskie opracowanie dotyczące Lasowiaków pt. „Z Sandomierskiej Puszczy”, do którego nawiązuje tytuł konferencji. Konferencja zorganizowana w 2022 r. przez Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie, zatytułowana „Lasowiacy. Znaki przeszłości – narracje i konteksty” udowodniła konieczność kolejnych spotkań o charakterze naukowo-sprawozdawczym dotyczącym tego zagadnienia. Tegoroczne wydarzenie, będące jego kontynuacją, będzie doskonałą okazją do promowania i popularyzowania kulturowego dziedzictwa grupy etnograficznej Lasowiaków oraz przyczyni się do wzrostu i umocnienia tożsamości lokalnej i regionalnej na obszarze województwa podkarpackiego.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli sektora kultury, edukacji i instytucji naukowo-badawczych oraz twórców i animatorów kultury. Wydarzenie ma na celu zaprezentowanie tematyki współcześnie prowadzonych badań nad dziedzictwem kulturowym regionu oraz działań popularyzujących lokalne i twórcze inicjatywy w tym zakresie. Przewidziane są wystąpienia prelegentów reprezentujących różne ośrodki naukowe regionu, zajmujących się dziedzictwem materialnym i niematerialnym Lasowiaków oraz terenów położonych na obszarze dawnej Puszczy Sandomierskiej. W trakcie jednodniowej konferencji przewidziano trzy panele, podczas których badacze przedstawią wyniki swych badań oraz zaprezentowane zostaną komunikaty dotyczące działań mających na celu promowanie dziedzictwa grupy etnograficznej Lasowiaków. Po każdej z części panelowej zaplanowano czas na dyskusję.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

PROGRAM KONFERENCJI

Panel I

9.00 – 9.15 Przywitanie Uczestników konferencji

9.15 – 9.35  dr Robert Godek (Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego) – Kultura ludowa na rzecz tożsamości regionu. Wybrane aspekty działalności samorządu województwa

9.35 – 9.55 dr Robert Borkowski (Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głogowie Małopolskim) – Franciszka Kotuli droga do docentury

9.55 – 10.15 Elżbieta Skromak (Muzeum Regionalne w Stalowej Woli) – Dolne Nadsanie w badaniach ks. dr hab. W. Gaja-Piotrowskiego

10.15 – 10.35 dr Bartosz Walicki (Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Małopolskim), dr hab. Sławomir Zych (Katolicki Uniwersytet Lubelski)  – Obraz Lasowiaków w świetle sprawozdań z wizytacji kanonicznych diecezji przemyskiej początku XX wieku

10.35 – 11.00 Dyskusja

11.00 – 11. 30 Przerwa kawowa

 

Panel II

11.30 – 11.50 dr Janusz Radwański (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej) – Ostatnie tabory. Wędrujący Romowie w Puszczy Sandomierskiej

11.50 – 12.10 Lidia Biały (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – Stylistyka gry skrzypcowej w XX i XXI wieku. Lasowiacy a Rzeszowiacy

12.10 – 12.30 Artur Szlachetka (Stowarzyszenie „Gdzieś tu”) – Tańce lasowiackie z okolic Kolbuszowej – forma tradycyjna a opracowana w świetle materiałów z Wojewódzkiego Domu Kultury.

12.30 – 12.50 dr Sylwester Łysiak (Uniwersytet Rzeszowski) – Herody na Podkarpaciu – struktura i funkcje bożonarodzeniowego  widowiska kolędniczego

12.50 – 13.15 Dyskusja

13.15 – 14.00 Koncert Kapeli „Zyzoga” – Wojciech Dulski (skrzypce), Jakub Czapla (skrzypce), Janusz Radwański (kontrabas)

14.00 – 14.45 Przerwa kawowa

 

Panel III

14.45 – 15.05 dr Katarzyna Kraczoń (Uniwersytet Rzeszowski, Stowarzyszenie Twórców Ludowych) – Zabawkarstwo ludowe dawniej i dziś – analiza zjawiska na przykładzie twórczości Jan Puka i Grzegorza Marcińca

15.05 – 15.25 Małgorzata Jaszczołt (Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie) – Wszyscy rzemieślnicy z Rakszawy. Rewizyta

15.25 – 15.45 Monika Zydroń (Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie – Kolekcja ceramiki w zbiorach Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie

15.45 – 16.05 Magdalen Fołta (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej) – Powiat niżański – materiały z etnograficznych badań terenowych

16.05 – 16.25 Jakub Pawłowski (Rzeszowskie Piwnice) – O Kotuli nietypowo, czyli wnioski po spacerze ”Tamten Rzeszów Kotuli” zrealizowany 2 maja 2023 r. w Rzeszowie

16.25 – 16.45 Dyskusja

____________________________________________________
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany w programie

Patronat:

 

Patronat medialny:

 

Skip to content