24 WRZEŚNIA 2023 – „…Tymczasem przenieś moją duszę wytęsknioną…” – Rezydencje kresowe

Zapraszamy na wędrówkę śladami polskich rezydencji na Litwie, zarówno warownych zamków, jak też rozplanowanych z rozmachem zespołów pałacowo-parkowych. Rody je zamieszkujące miały wśród swoich członków uczestników powstań narodowych (m.in. Ignacy Giełgud, Antoni Giełgud, Tadeusz Tyszkiewicz, Wincenty Tyszkiewicz), twórców i mecenasów sztuki (Ogińscy), kompozytorów (Michał Kleofas Ogiński), artystów (Michał Tyszkiewicz). Byli wśród nich wybitni wodzowie i wielcy politycy, ale i zwykli utracjusze, skandaliści i dziwacy.

Te niezwykłe historie poznać można uczestnicząc w naszym cyklu „KULTURALNE NIEDZIELE”.

Termin:  24.09.2023 r.
Godzina: 14.00
Wstęp: 10 zł

Skip to content