Konserwacja obrazów z kolekcji muzealnej „Galeria Dąmbskich”.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu rządowego „Wspieranie działań muzealnych” (kwota 67 275,00 zł) oraz środków Marszałka Województwa Podkarpackiego (64 504,00 zł) Muzeum Okręgowe w Rzeszowie  realizuje projekt Konserwacja obrazów z kolekcji muzealnej „Galeria Dąmbskich”.

Celem zadania jest wykonanie prac konserwatorsko – restauratorskich przy obrazach pochodzących z tzw. Galerii Dąmbskich, które ze względu na wartość artystyczną i naukową powinny być udostępnione publiczności, a z powodu złego stanu zachowania przechowywane są w magazynach. Obok działań mających na celu przywrócenie świetności 8 płócien, planuje się przeprowadzenie ich dokumentacji fotograficznej i udostępnienie jej na stronie internetowej Muzeum. Rezultatami projektu mają być zakonserwowane obrazy i wzbogacona dzięki nim ekspozycja stała, możliwość pogłębienia badań nad obrazami oraz działania edukacyjne realizowane w Muzeum.

Wykaz dzieł

  1. „Chrystus i jawnogrzesznica”, XIX w., olej na płótnie, 137 × 234 cm, MRA 2552, kopia wg. Alessandro Varotari, zwany Il Padovanino (1588 Padwa – 1648 Wenecja), Kunsthistorisches Museum, Wiedeń
  2. „Mariusz na gruzach Kartaginy”, olej na płótnie, XIX w., 92 na 114 cm, MRA 2472, kopia według Giovanniego BattistyPittoni(1687 Wenecja – 1767 Wenecja) 
  3. „Uśpiony amor”, olej na płótnie, XVIII/XIX w., 67 na 99 cm, MRA 2551, według Angeliki Kauffmann (1741 Chur – 1807 Rzym)
  4. „Okręty na morzu”, olej na płótnie, pocz. XVIII w., MRA 2513, 25 na 32 cm, malarz nieznany
  5. „Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny”, obraz olejny na podłożu drewnianym, k. XVIII w., 68 na 42 cm, MRA 2446, według Giovan (Giovanni, Gian) Francesco Penni, il Fattore (Florencja, 1488 – Neapol 1528)?
  6. „Portret mężczyzny w białej kryzie”, olej na drewnie, 69 na 62 cm, MRA 2469, według Petera Paula Rubensa
  7. „Suszenie sieci”, olej na tekturze,  XVIII w., 13 na 41 cm,  MRA 2523,  Maximilian Joseph Schinnagl, (1697-1762)
  8. „Holowanie okrętu”, olej na tekturze, XVIII w., 13 na 41 cm,  MRA 2522,  Maximilian Joseph Schinnagl, (1697-1762)

Wymienione kompozycje pochodzą z Galerii Dąmbskich, założonej we Lwowie na przeł. XVIII/XIX w. przez Łukasza Dąmbskiego. Zbiór składa się z 163 obrazów powstałych między II poł. XVI a pocz. XIX stulecia oraz 39 barwionych sztychów z przedstawieniami Loggii Watykańskich. Galeria Dąmbskich to jedna z nielicznych krajowych kolekcji, która niemal w całości zachowanała się z pożogi II wojny światowej. Od ponad 100 lat nierozerwalnie związana z Rzeszowem, stanowi jego wizytówkę. Pozostała jej cześć znajduje się w Lwowskiej Galerii Obrazów (około 150 eksponatów). Dzięki różnorodnej tematyce nagromadzonych przez Dąmbskich dzieł, prezentujących przykłady malarstwa szkół obcych, jest podstawą dla ekspozycji stałej i związanej z nią oferty edukacyjnej. Jej zbiory są wypożyczane do innych muzeów na wystawy czasowe i depozyty.

 

 

    

Skip to content