Konserwacja obrazów z kolekcji muzealnej „Galeria Dąmbskich”.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu rządowego „Wspieranie działań muzealnych” (kwota 67 275,00 zł) oraz środków Marszałka Województwa Podkarpackiego (64 504,00 zł) Muzeum Okręgowe w Rzeszowie  realizuje projekt Konserwacja obrazów z kolekcji muzealnej „Galeria Dąmbskich”.

Celem zadania jest wykonanie prac konserwatorsko – restauratorskich przy obrazach pochodzących z tzw. Galerii Dąmbskich, które ze względu na wartość artystyczną i naukową powinny być udostępnione publiczności, a z powodu złego stanu zachowania przechowywane są w magazynach. Obok działań mających na celu przywrócenie świetności 8 płócien, planuje się przeprowadzenie ich dokumentacji fotograficznej i udostępnienie jej na stronie internetowej Muzeum. Rezultatami projektu mają być zakonserwowane obrazy i wzbogacona dzięki nim ekspozycja stała, możliwość pogłębienia badań nad obrazami oraz działania edukacyjne realizowane w Muzeum.

Prezentacja rezultatów projektu:

"Chrystus i jawnogrzesznica"  "Mariusz na gruzach Kartaginy"    "Okręty na morzu"

    


9 listopada 2023 – ODBIÓR

 


1. „Chrystus i jawnogrzesznica”, XIX w., olej na płótnie, 137 × 234 cm, MRA 2552, kopia wg. Alessandro Varotari, zwany Il Padovanino (1588 Padwa – 1648 Wenecja), Kunsthistorisches Museum, Wiedeń

Nadrzędnym celem zabiegów technicznych będzie odjęcie wtórnego płótna dublażowego, stabilizacja odspojonych warstw zaprawy oraz impregnacja płótna i gruntu. Po wykonaniu zabiegów technicznych przeprowadzona zostanie konserwacja estetyczna obiektu w niezbędnym zakresie (mając na uwadze muzealny charakter obiektu). Zabiegi estetyczne mają przywrócić pierwotny wygląd i polegać będą na scaleniu kolorystycznym ubytków malatury przy użyciu farb odwracalnych żywicznych (Maimeri Restauro) oraz werniksowaniu powierzchni odpowiednio dobranym werniksem na bazie żywic syntetycznych.

Zakłada się przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej drewna ramy, polegającej na jego odczyszczeniu (od strony odwrocia), dezynfekcji, dezynsekcji i impregnacji wzmacniającej. Pęknięcia i rozluźnione miejsca łączeń wzmocnione zostaną klejem odwracalnym. Z powierzchni lica ramy usunięte zostaną wszystkie późniejsze nawarstwienia i uzupełnione ubytki formy rzeźbiarskiej, zaprawy kredowej oraz pulmentów. Powierzchnia złocona zostanie odczyszczona i uzupełniona złotem proszkowym.

3 sierpnia 2023

6 września 2023

 

 


2. „Mariusz na gruzach Kartaginy”, olej na płótnie, XIX w., 92 na 114 cm, MRA 2472, kopia według Giovanniego BattistyPittoni(1687 Wenecja – 1767 Wenecja) 

Nadrzędnym celem zabiegów technicznych będzie odjęcie wtórnego płótna dublażowego, stabilizacja odspojonych warstw zaprawy oraz impregnacja płótna i gruntu. Po wykonaniu zabiegów technicznych przeprowadzona zostanie konserwacja estetyczna obiektu w niezbędnym zakresie (mając na uwadze muzealny charakter obiektu). Zabiegi estetyczne mają przywrócić pierwotny wygląd i polegać będą na scaleniu kolorystycznym ubytków malatury przy użyciu farb odwracalnych żywicznych (Maimeri Restauro) oraz werniksowaniu powierzchni odpowiednio dobranym werniksem na bazie żywic syntetycznych.

Zakłada się przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej drewna ramy, polegającej na jego odczyszczeniu (od strony odwrocia), dezynfekcji, dezynsekcji i impregnacji wzmacniającej. Pęknięcia i rozluźnione miejsca łączeń wzmocnione zostaną klejem odwracalnym. Z powierzchni lica ramy usunięte zostaną wszystkie późniejsze nawarstwienia i uzupełnione ubytki formy rzeźbiarskiej, zaprawy kredowej oraz pulmentów. Powierzchnia złocona zostanie odczyszczona i uzupełniona złotem proszkowym.

3 sierpnia 2023

6 września 2023


3. „Uśpiony amor”, olej na płótnie, XVIII/XIX w., 67 na 99 cm, MRA 2551, według Angeliki Kauffmann (1741 Chur – 1807 Rzym)

Nadrzędnym celem zabiegów technicznych będzie stabilizacja odspojonych warstw zaprawy oraz impregnacja płótna i gruntu. Po wykonaniu zabiegów technicznych przeprowadzona zostanie konserwacja estetyczna obiektu w niezbędnym zakresie (mając na uwadze muzealny charakter obiektu). Zabiegi estetyczne mają przywrócić pierwotny wygląd i polegać będą na scaleniu kolorystycznym ubytków malatury przy użyciu farb odwracalnych żywicznych (Maimeri Restauro) oraz werniksowaniu powierzchni odpowiednio dobranym werniksem na bazie żywic syntetycznych.

Zakłada się przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej drewna ramy, polegającej na jego odczyszczeniu (od strony odwrocia), dezynfekcji, dezynsekcji i impregnacji wzmacniającej. Pęknięcia i rozluźnione miejsca łączeń wzmocnione zostaną klejem odwracalnym. Z powierzchni lica ramy usunięte zostaną wszystkie późniejsze nawarstwienia i uzupełnione ubytki formy rzeźbiarskiej, zaprawy kredowej oraz pulmentów. Powierzchnia złocona zostanie odczyszczona i uzupełniona złotem proszkowym.

3 sierpnia 2023

6 września 2023


4. „Okręty na morzu”, olej na płótnie, pocz. XVIII w., MRA 2513, 25 na 32 cm, malarz nieznany

Nadrzędnym celem zabiegów technicznych będzieodjęcie wtórnego płótna dublażowego, stabilizacja odspojonych warstw zaprawy oraz impregnacja płótna i gruntu. Po wykonaniu zabiegów technicznych przeprowadzona zostanie konserwacja estetyczna obiektu w niezbędnym zakresie (mając na uwadze muzealny charakter obiektu). Zabiegi estetyczne mają przywrócić pierwotny wygląd i polegać będą na scaleniu kolorystycznym ubytków malatury przy użyciu farb odwracalnych żywicznych (Maimeri Restauro) oraz werniksowaniu powierzchni odpowiednio dobranym werniksem na bazie żywic syntetycznych.

Zakłada się przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej drewna ramy, polegającej na jego odczyszczeniu (od strony odwrocia), dezynfekcji, dezynsekcji i impregnacji wzmacniającej. Pęknięcia i rozluźnione miejsca łączeń wzmocnione zostaną klejem odwracalnym. Z powierzchni lica ramy usunięte zostaną wszystkie późniejsze nawarstwienia i uzupełnione ubytki formy rzeźbiarskiej, zaprawy kredowej oraz pulmentów. Powierzchnia złocona zostanie odczyszczona i uzupełniona złotem proszkowym.

3 sierpnia 2023

6 września 2023


5. „Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny”, obraz olejny na podłożu drewnianym, k. XVIII w., 68 na 42 cm, MRA 2446, według Giovan (Giovanni, Gian) Francesco Penni, il Fattore (Florencja, 1488 – Neapol 1528)?

Nadrzędnym celem zabiegów technicznych będzie stabilizacja drewnianego podobrazia i odspojonych warstw zaprawy. Po wykonaniu zabiegów technicznych przeprowadzona zostanie konserwacja estetyczna obiektu w niezbędnym zakresie (mając na uwadze muzealny charakter obiektu). Zabiegi estetyczne mają przywrócić pierwotny wygląd i polegać będą na scaleniu kolorystycznym ubytków malatury przy użyciu farb odwracalnych żywicznych (Maimeri Restauro) oraz werniksowaniu powierzchni odpowiednio dobranym werniksem na bazie żywic syntetycznych.

Zakłada się przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej drewna ramy, polegającej na jego odczyszczeniu (od strony odwrocia), dezynfekcji, dezynsekcji i impregnacji wzmacniającej. Pęknięcia i rozluźnione miejsca łączeń wzmocnione zostaną klejem odwracalnym. Z powierzchni lica ramy usunięte zostaną wszystkie późniejsze nawarstwienia i uzupełnione ubytki formy rzeźbiarskiej, zaprawy kredowej oraz pulmentów. Powierzchnia złocona zostanie odczyszczona i uzupełniona złotem proszkowym.

3 sierpnia 2023

6 września 2023


6. „Portret mężczyzny w białej kryzie”, olej na drewnie, 69 na 62 cm, MRA 2469, według Petera Paula Rubensa

Nadrzędnym celem zabiegów technicznych będzie stabilizacja drewnianego podobrazia i odspojonych warstw zaprawy. Po wykonaniu zabiegów technicznych przeprowadzona zostanie konserwacja estetyczna obiektu w niezbędnym zakresie (mając na uwadze muzealny charakter obiektu). Zabiegi estetyczne mają przywrócić pierwotny wygląd i polegać będą na scaleniu kolorystycznym ubytków malatury przy użyciu farb odwracalnych żywicznych (Maimeri Restauro) oraz werniksowaniu powierzchni odpowiednio dobranym werniksem na bazie żywic syntetycznych.

Zakłada się przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej drewna ramy, polegającej na jego odczyszczeniu (od strony odwrocia), dezynfekcji, dezynsekcji i impregnacji wzmacniającej. Pęknięcia i rozluźnione miejsca łączeń wzmocnione zostaną klejem odwracalnym. Z powierzchni lica ramy usunięte zostaną wszystkie późniejsze nawarstwienia i uzupełnione ubytki formy rzeźbiarskiej, zaprawy kredowej oraz pulmentów. Powierzchnia złocona i srebrzona zostanie odczyszczona i uzupełniona złotem i srebrem proszkowym. Polichromia scalona.

3 sierpnia 2023

6 września 2023


7. „Suszenie sieci”, olej na tekturze,  XVIII w., 13 na 41 cm,  MRA 2523,  Maximilian Joseph Schinnagl, (1697-1762)

Nadrzędnym celem zabiegów technicznych będzie, stabilizacja podobrazia z tektury oraz uzunięcie zabrudzeń i wtórnych werniksów z lica obrazu Po wykonaniu zabiegów technicznych przeprowadzona zostanie konserwacja estetyczna obiektu w niezbędnym zakresie mając na uwadze muzealny charakter dzieła.

Zakłada się przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej drewna ramy, polegającej na jego odczyszczeniu (od strony odwrocia), dezynfekcji, dezynsekcji i impregnacji wzmacniającej. Pęknięcia i rozluźnione miejsca łączeń wzmocnione zostaną klejem odwracalnym. Z powierzchni lica ramy usunięte zostaną wszystkie późniejsze nawarstwienia i uzupełnione ubytki formy profili, zaprawy kredowej oraz pulmentów. Powierzchnia złocona i zostanie odczyszczona i uzupełniona złotem płatkowy lub proszkowym.

8. „Holowanie okrętu”, olej na tekturze, XVIII w., 13 na 41 cm,  MRA 2522,  Maximilian Joseph Schinnagl, (1697-1762)

Nadrzędnym celem zabiegów technicznych będzie, stabilizacja podobrazia z tektury oraz usunięcie zabrudzeń i wtórnych werniksów z lica obrazu . Po wykonaniu zabiegów technicznych przeprowadzona zostanie konserwacja estetyczna obiektu w niezbędnym zakresie mając na uwadze muzealny charakter dzieła.

dezynfekcji, dezynsekcji i impregnacji wzmacniającej. Pęknięcia i rozluźnione miejsca łączeń wzmocnione zostaną klejem odwracalnym. Z powierzchni lica ramy usunięte zostaną wszystkie późniejsze nawarstwienia i uzupełnione ubytki formy profili, zaprawy kredowej oraz pulmentów. Powierzchnia złocona i zostanie odczyszczona i uzupełniona złotem płatkowym lub proszkowym.

3 sierpnia 2023

6 września 2023


Wymienione kompozycje pochodzą z Galerii Dąmbskich, założonej we Lwowie na przeł. XVIII/XIX w. przez Łukasza Dąmbskiego. Zbiór składa się z 163 obrazów powstałych między II poł. XVI a pocz. XIX stulecia oraz 39 barwionych sztychów z przedstawieniami Loggii Watykańskich. Galeria Dąmbskich to jedna z nielicznych krajowych kolekcji, która niemal w całości zachowanała się z pożogi II wojny światowej. Od ponad 100 lat nierozerwalnie związana z Rzeszowem, stanowi jego wizytówkę. Pozostała jej cześć znajduje się w Lwowskiej Galerii Sztuki (około 150 eksponatów). Dzięki różnorodnej tematyce nagromadzonych przez Dąmbskich dzieł, prezentujących przykłady malarstwa szkół obcych, jest podstawą dla ekspozycji stałej i związanej z nią oferty edukacyjnej. Jej zbiory są wypożyczane do innych muzeów na wystawy czasowe i depozyty.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz
Budżetu Województwa Podkarpackiego Nazwa programu: „Wspieranie działań muzealnych” (nabór I/2023, decyzja z dnia 6 marca 2023) 

67 275,00 zł Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
64 504,00 zł Marszałek Województwa Podkarpackiego
całkowita wartość zadania 131 779,00 zł

Nazwa Zadania: Konserwacja obrazów z kolekcji muzealnej „Galeria Dąmbskich”
Celem zadania jest wykonanie prac konserwatorsko – restauratorskich przy obrazach pochodzących z tzw. Galerii Dąmbskich, które ze względu na wartość artystyczną i naukową powinny być udostępnione publiczności, a z powodu złego stanu zachowania przechowywane są w magazynach. Obok działań mających na celu przywrócenie świetności 8 płócien, planuje się przeprowadzenie ich dokumentacji fotograficznej i udostępnienie jej na stronie internetowej Muzeum. Rezultatami projektu mają być zakonserwowane obrazy i wzbogacona dzięki nim ekspozycja stała, możliwość pogłębienia badań nad obrazami oraz działania edukacyjne realizowane w Muzeum.

             

 

Skip to content