26 MARCA 2023 – CHWAŁA ORĘŻA POLSKIEGO W OBRAZACH

26.03.2023, godz. 14:00 – prelekcja Ingi Kunysz w ramach cyklicznych spotkań „Kulturalne Niedziele”
Wstęp: 10 zł/os (w cenie biletu wstęp na wszystkie wystawy)

W czasach, gdy Polski nie było na mapach Europy, powstawały płótna ukazujące dawne sukcesy polityczne i militarne, w jakie obfituje historia naszej Ojczyzny. Chlubą Rzeczypospolitej Obojga Narodów byli wybitni wodzowie – wielu polskich malarzy uwieczniło ich na swych obrazach.

Obrazy Jana Matejki, Juliusza Kossaka, Józefa Brandta i wielu innych malarzy powstały w dużej mierze w nawiązaniu do politycznej sytuacji naszego kraju i z potrzeby obrony zagrożonego bytu narodowego, aby krzepić serca i umysłu Polaków i wskrzesić wiarę w odrodzenie niepodległej Ojczyzny.

Serdecznie zapraszamy!

 

Skip to content