BEZKRESNY FENOMEN KRESÓW

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie i Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Podkarpacki
zapraszają na spotkanie:

Zmierzch czy nowy rozdział?
Bezkresny fenomen Kresów w polskich muzeach. Omówienie projektu badawczego.
Spotkanie z Mateuszem Wernerem, stypendystą MKiDN

13.02.2023 r., godz. 12:00, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, gmach Głowny, ul. 3 Maja 19

Projekt zakładał następujące działania: realizację 24 wizyt badawczych w polskich muzeach, rozmowę z muzealnikami i kadrą zarządzającą w zakresie dziedzictwa Kresów, przeprowadzenie ankiet badawczych, analizę zebranego materiału w konfrontacji z literaturą przedmiotu oraz jego syntezę i uporządkowaną prezentację (kompendium).
Wśród założeń projektowych były m. in. identyfikacja praktyk muzealnych, które na przestrzeni 30 lat podejmowane były przez reprezentatywną grupę muzeów, zestawienie dobrych praktyk, typizacja i egzemplifikacja założeń muzealnych, które determinowały działania na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa Kresów.
Podczas spotkania zaprezentowane zostaną efekty projektu badawczego, omówione główne założenia przekazu muzealnego oraz wskazane dobre praktyki związane z zarządzaniem dziedzictwem Kresów.

 

Skip to content