Edukacja w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego

14 czerwca 2022 r. pracownicy działu konserwacji Muzeum Okręgowego w Rzeszowie wzięli udział w konferencji podsumowującej mikroprojekt „Edukacja w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego”, przygotowanej przez Muzeum Regionalne w Preszowie.
Podczas konferencji uczestnicy oprócz wysłuchania wykładu na temat konserwacji barokowego obrazu, mieli także okazję zobaczyc prezentację pracy nowoczesnych urządzeń umożliwiających wykonywanie precyzyjnych zabiegów konserwatorskich, takich jak: skalpel ultradźwiękowy oraz mikroskop stereoskopowy, zakupione w ramach projektu.
Spotkanie odbyło się w pięknym Dworze Hanušovce nad Topľou.

 

tekst alternatywny
Skip to content