PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2022. Wersja nr: 3.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2022.

Wersja nr: 3.

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.05.2022 nr 2022/BZP 00039963/03/P

Aktualizacja planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.01.2022, nr 2022/BZP 00039963/01/P.

 

  1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne.

 

Pozycja Planu

 

Przedmiot Zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Informacje dodatkowe

Informacja na temat aktualizacji

1

2

3

4

5

6

7

1.       ROBOTY BUDOWLANE

1.1.1.

„Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap III.”

 

 

Zamówienie udzielane jest w trybie

podstawowym na podstawie: art. 275

pkt 1 ustawy

Około 310 000,00 zł netto.

 

Około 200 000,00 zł netto.

II kwartał 2022 r.

zmiana pozycji

2.       DOSTAWY

1.2.1.

 

3.       USŁUGI

1.3.1.

,,Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w 2023 r.”

Zamówienie udzielane jest w trybie

podstawowym na podstawie: art. 275

pkt 1 ustawy

 

Około 230 000,00 zł netto.

IV kwartał 2022 r.

 

 

 

 

 

 

  1. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

 

Pozycja Planu

 

Przedmiot Zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Informacje dodatkowe

Informacja na temat aktualizacji

1

2

3

4

5

6

7

1.       ROBOTY BUDOWLANE

2.1.1.

 

2.       DOSTAWY

2.2.1.

 

3.       USŁUGI

2.3.1.

 

 

 

Skip to content