Transgraniczne wirtualne wycieczki po wystawach i ekspozycjach muzealnych

W dniu 29 kwietnia 2022 r. przedstawiciele Muzeum Okręgowego w Rzeszowie gościli w Preszowie, gdzie uczestniczyli w konferencji podsumowującej mikroprojekt „Transgraniczne spacery wirtualne po wystawach i ekspozycjach muzealnych”.

 

Głównym celem projektu było stworzenie nowego, konkurencyjnego i innowacyjnego produktu turystycznego na rzecz ochrony i promocji materialnego i niematerialnego dziedzictwa Karpat.  Muzeum Regionalne w Preszowie we współpracy z Muzeum Okręgowym w Rzeszowie stworzyły unikalną transgraniczną wirtualną wystawę swoich ekspozycji. Już w najbliższym czasie obie instytucje wyposażone zostaną w urządzenia wirtualnej rzeczywistości. Według koordynatora projektu Jakuba Šnajdera „taka forma prezentacji umożliwi także zwiedzanie muzeów osobom niepełnosprawnym, zaś młodsze pokolenie również będzie się dobrze bawić”.

Oprócz wkładu preszowskiego samorządu, projekt wsparł również Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego kwotą 34 281,94 euro, zaś łączna wartość projektu wyniosła 40 331 euro.
Uroczyste otwarcie i prezentacja interaktywnego transgranicznego e-produktu i punktu interaktywnego odbyło się w Pałacu Rakoci w Preszowie, siedzibie Muzeum Regionalnego.

Kiedy dokładnie wirtualna rzeczywistość zagości w naszym muzeum, poinformujemy już wkrótce.

 

tekst alternatywny

 

Skip to content