Dokumenty do postępowania – „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap III.” ozn. MOR/ZP-26/1/2022

9.05.2022 r.:

Informacja o unieważnieniu postępowania – „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19., Etap III.”. MOR.ZP-26.1.2022

 

6.05.2022 r.:

Informacja dotycząca otwarcia ofert – ”Remont… Etap III.”. MOR.ZP-26.1.2022

 

6.05.2022 r., godz. 9:10:

Informacja o kwocie – ”Remont… Etap III.”. MOR.ZP-26.1.2022

 

28.04.2022 r.:

Pytania wykonawców i wyjaśnienia – „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19., Etap III.”. MOR.ZP-26.1.2022

Informacja o zmianie treści SWZ – „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19., Etap III.”. MOR.ZP-26.1.2022

 

21.04.2022 r. :

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19., Etap III.”. MOR.ZP-26.1.2022

zał. nr 1 – PB remontu skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19

zał. nr 2 – Przedmiar robót

zał. nr 3 – STWiOR

zał. nr 4 – Projektowane postanowienia umowy v.1

zał. nr 5 – Formularz ofertowy

zał. nr 6 – Oświadczenie wykonawcy

zał. nr 7 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

zał. nr 8 – Oświadczenie – Grupa Kapitałowa

zał. nr 9 – Wykaz robót i inf. o kierowniku bud. (wzór)

zał. nr 10 – ID postępowania oraz inne informacje dodatkowe

 

Skip to content