Konferencja „Dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego”

W dniu 11 października 2021 r. serdecznie zapraszamy  do udziału w konferencji popularnonaukowej
„Dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego” organizowanej w ramach projektu „Etnocarpathia”.

Program konferencji:

09:00 – 09:25 Rejestracja uczestników
09:30 – 09:45 Uroczyste rozpoczęcie konferencji, powitanie Uczestników
09:50 – 10:10 Dawid Lasek, Vice-Prezes Euroregionu Karpackiego, O projekcie „Etnocarpathia”
10:10 – 10:30 Elżbieta Dudek-Młynarska, Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie,
Zapisane w terenie – śladami Franciszka Kotuli
10:30 – 10:50 Przerwa kawowa
11:00 – 11:30 dr hab. Mariola Tymochowicz, UMCS Lublin, Dziedzictwo pogranicza polsko-słowackiego.
Podsumowanie inwentaryzacji zasobów kulturowych grup etnograficznych Bojków, Dolinian,
Łemków i Pogórzan oraz obszarów: Saris, Zemplin, Zamagurie
11:30 – 11:50 Judyta Sos, Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie, „Po rzeszowskim Pogórzu błądząc”
– eksponaty i archiwalia z terenu Pogórzan w zbiorach Muzeum Etnograficznego im. Kotuli
11:50 – 12:10 Marcin Krowiak, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku Dolinianie.
Grupa polsko-ruska w Ziemi Sanockiej
12:10 – 12:20 Podsumowanie konkursu Etnodesign / przedstawiciel Euroregionu
12:30 – 13:00 Rozdanie nagród Laureatom konkursu
13:00 – 13:50 Lunch
14:00 – 14:20 Helena Urbańczyk, Bojkowszczyzna bez Bojków. Jak współcześnie mówić o Bieszczadach?
14:20 – 14:40 Łukasz Stachurski, Muzeum Rzemiosła w Krośnie, „Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.
Przyczynek do dyskusji nad strojem krośnieńskim”
14:40 – 15:00 Marta Graban-Butryn, Łemkowie i Łemkowszczyzna w XXI wieku. Działalność archiwizacyjna,
wydawnicza i edukacyjna Fundacji Stara Droga
15:00 – 15:20 Inga Kunysz, Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie, Na styku kultur.
Mała architektura sakralna
15:20 – 15:40 Magdalena Fołta, Pogórzanie. Refleksje z etnograficznych badań terenowych
15:40 – 16:00 Dyskusja
16:00 – 17:00 Bufet kawowy

Konferencja odbędzie się w Hotelu Rzeszów.

Serdecznie zapraszamy!

logo interreg Polska Słowacja

Skip to content