Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – „Wydanie publikacji, organizacja wystawy etnograficznej stacjonarnie i wirtualnie oraz przeprowadzenie konferencji w ramach realizacji projektu „EtnoCarpathia” przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”. Ozn. MOR/ZP-26/2/2021.

Na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129) zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania pn. „Wydanie publikacji, organizacja wystawy etnograficznej stacjonarnie i wirtualnie oraz przeprowadzenie konferencji w ramach realizacji projektu „EtnoCarpathia” przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”

– przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty do części zamówienia nr 3,

– przekazuje informacje o unieważnieniu postępowania dla części zamówienia o nr 1 i 2 w związku z brakiem ofert.

 

Szczegóły: Inf. o wyborze najk. oferty – Wydanie publikacji, organizacja wystawy oraz przeprowadzenie konferencji. MOR.ZP-26.2.2021

 

Skip to content