INTERREG PL-SK 2014 – 2020 V-A

 

 

MIKROPROJEKT PL – SK nr. INT / EK / PO / 1 / IV / A / 0309

Transgraniczne wirtualne wycieczki po wystawach i ekspozycjach muzealnych

 

 

Cel projektu

Działania zaplanowane w tym mikroprojekcie w znacznym stopniu przyczynią się do wzajemnej promocji muzeów partnerskich oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego ich regionów. Dzięki stworzeniu nowego transgranicznego e-produktu (Virtual Tour po wystawach PL/SK) będzie można zaprezentować to dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe poza dotychczasowymi możliwościami obu instytucji partnerskich. Jednocześnie, tworząc interaktywny punkt turystyczny, w innowacyjny sposób udostępnią dorobek muzeum współczesnemu młodemu pokoleniu, dla którego tego rodzaju wiedza jest naturalna. Punkt ten stworzy specjalnie dedykowaną przestrzeń, która zostanie wyposażona w obiekty KR-u umożliwiające wirtualne zwiedzanie wystaw i ekspozycji obu partnerów. Ta opcja prezentacji jest odpowiednia również dla potencjalnych zwiedzających, którzy z różnych, ale głównie zdrowotnych powodów, nie mogą osobiście odwiedzić muzeum. Muzeum Regionalne w Preszowie planuje uzupełniać i wzbogacać bazę danych oferowanych wystaw i ekspozycji w sposób ciągły, a nawet po zakończeniu projektu. Realizacja tych celów pozwoli osiągnąć główny cel projektu, jakim jest wspólna transgraniczna promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w celu zwiększenia frekwencji.

 

 

 

Główny partner

Muzeum Rejestrowane
INSTYTUCJA KULTURY SAMORZADU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 

Dokument Podstawowy

Skip to content