OFERTA ZATRUDNIENIA – POMOCNIK MUZEALNY

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Pomocnik Muzealny

w Budynku Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
3 Maja 19, 35-030 Rzeszów

 

Termin zatrudnienia: od 15.06.2021 r.

 

Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

 • wykonywanie prac technicznych związanych z bieżącym utrzymaniem obiektu;
 • wykonywanie prac podczas montażu i demontażu wystaw stałych i czasowych oraz magazynowaniu
  i transporcie eksponatów;
 • w razie konieczności kierowanie pojazdem służbowym wraz z utrzymaniem go w dobrym stanie technicznym i estetycznym;
 • znajomość podstawowych sposobów zabezpieczania eksponatów na wystawach, podczas transportu
  i magazynowania oraz wykonywanie czynności zgodnie z obowiązującymi standardami;
 • obsługa urządzeń elektrycznych, grzewczych i świetlnych znajdujących się budynku oraz zgłaszanie nieprawidłowości pracy urządzeń;
 • zwracanie uwagi na sprawność działania, instalacji świetlnej, grzejnej, wodnokanalizacyjnej
  i przeciwpożarowej, a w razie awarii lub usterek pozaregulaminowych, natychmiastowe informowanie pracodawcy lub odpowiedzialnych służb o zagrożeniach;
 • czynny udział w utrzymaniu czystości i porządku w pomieszczeniach muzealnych i ich otoczeniu oraz w razie konieczności w magazynach zbiorów;
 • dozorowanie pracy ekip montażowych i budowlanych;
 • w razie konieczności pełnienie dozoru na ekspozycjach i wystawach podczas godzin pracy muzeum zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, obligującym do dbania o bezpieczeństwo i stan techniczny powierzonego mienia muzeum (m.in.: gabloty, sprzęt techniczny).

 

Informacja o warunkach zatrudnienia:
praca w równoważnym systemie czasu pracy
na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

Wykształcenie: minimum średnie

Wymagania:

 • brak przeciwwskazań do pracy fizycznej;
 • prawo jazdy kat. B;
 • mile widziane doświadczenie w pracach remontowo-wykończeniowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Dokumenty należy składać: do dnia 07.06.2021 roku w Sekretariacie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie (p. 209), 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne – Pomocnik muzealny”.

Kontakt: e-mail: administracja@muzeum.rzeszow.pl              
tel.  (17) 853-52-78 (w. 35)

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie
o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną należy przedstawić kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

klauzula informacyjna rekrutacja 2021
oferta zatrudnienia

 

Skip to content