OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – ,,Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie”

Zamawiający – Muzeum Okręgowe w Rzeszowie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843), na wykonanie zadania pod nazwą: ,,Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie”, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA” Sp. z o.o. – lider

  1. Sokoła 14, 39-400 Tarnobrzeg.

Karabela – Serwis Sp. z o.o. – partner

  1. Mrozowa 1, 31-752 Kraków.

Przedsiębiorstwo Usługowe „SED-HUT” S.A. – partner

  1. Ujastek 1, 30-969 Kraków.

 

 

Działając na podstawie art. 94 ust 1 pkt. 2, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający podpisał umowę z Wykonawcą, w dniu 8.12.2020 r.

 

Ogłoszenie: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia … Ozn. ZP-26.13.2020

Skip to content