Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ,,Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie’’. Ozn. ZP-26/13/2020.

Zamawiający – Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843), przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ,,Kompleksową usługę dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie’’. Ozn. ZP-26/13/2020.

 

Szczegóły: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – ,,Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia …”. Ozn. ZP-26.13.2020

Skip to content