INFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU: „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie”.

Zamawiający niezwłocznie podaje informacje dotyczące otwarcia ofert dla zadania pn: „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie”, ozn. ZP-26/13/2020 – szczegóły:

 

Informacja na stronę, otwarcie ofert – ,,Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia …”. Ozn. ZP-26.13.2020

Skip to content