Odpowiedzi i wyjaśnienia na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na „Kompleksową usługę dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie”.

Zamawiający – Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, przekazuje odpowiedzi i wyjaśnienia na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na „Kompleksową usługę dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie”.

 

Szczegóły: Odpowiedzi na pytania Wykonawców – ,,Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia …”. Ozn. ZP-26.13.2020

Skip to content