Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wyłączonego z ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 2, ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843).

Rzeszów, 17.11.2020 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wyłączonego z ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 2, ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843).

 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie informuje na podst. art. 37d Ustawy  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz.U. 2020, poz. 194), o udzieleniu zamówienia na zakup Zabytkowej kolekcji damskiej garderoby wraz z zespołem akcesoriów.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie nabywa ww. kolekcję dla swych celów statutowych (w tym uzupełnienia zbiorów oraz ekspozycji kolekcji na wystawach) w ramach realizacji Programu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów – Rozbudowa zbiorów muzealnych 2020.

Umowa na zakup ww. kolekcji została zawarta z Hanną Szudzińską.

Skip to content