ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – „Zakup oprogramowania do elektronicznej ewidencji zbiorów oraz sprzętu do digitalizacji.” Oznaczenie postępowania: ZP-26/7/2020.

Zamawiający – Muzeum Okręgowe w Rzeszowie przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pn. „Zakup oprogramowania do elektronicznej ewidencji zbiorów oraz sprzętu do digitalizacji.”

Oznaczenie postępowania: ZP-26/7/2020.

Szczegóły w załączniku:

Zawiadomienie o wyb. najk. of. – ,,Zakup oprogramowania do elektronicznej ewidencji zbiorów oraz sprzętu do digitalizacji” Ozn. ZP-26.7.2020

Skip to content