„Trwaj naturo jesteś piękna! Wystawa malarstwa z prywatnej kolekcji.”

Tytuł wystawy: „Trwaj naturo jesteś piękna! Wystawa malarstwa z prywatnej kolekcji.”
Termin: lipiec-październik 2020
Miejsce: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Gmach Główny, ul. 3 Maja 19, Rzeszów
Kurator wystawy: Dorota Rucka-Marmaj

Tematyka prezentowanych na ekspozycji dzieł oscyluje w kręgu szeroko pojętej natury, do czego odwołuje się tytuł wystawy „Trwaj naturo jesteś piękna!”, stanowiący parafrazę do najważniejszego utworu niemieckiego romantyka Johanna Wolfganga Goethego „Faust”. Odzwierciedleniem takiej tezy jawi się prezentowany wybór dzieł, w którym dominuje szeroko pojęta natura: pejzaż, martwa natura, akt oraz nieliczne przedstawienia portretowe.

Prezentowana kolekcja obejmuje zbiór 50 oryginalnych dzieł, 24 wybitnych polskich twórców sztuki nowoczesnej i współczesnej. W niektórych przypadkach zaprezentowanych zostało po kilka prac jednego autora, aby dać możność pełniejszego kontaktu z indywidualnością każdego artysty. Niekiedy pojawiają się jednostkowe dzieła stwarzające przedsmak a może raczej zaproszenie do dalszego odkrywania dossier znanego nazwiska. Obrazy pochodzą z końca XIX wieku, XX wieku i pierwszego dwudziestolecia XXI wieku. Autorzy kompozycji to w większości wychowankowie Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a niektórzy z nich całkowicie związani ze środowiskiem krakowskim. Prace wykonane zostały w technice: olejnej na płótnie, desce, płycie pilśniowej oraz temperowej, akwareli, mieszanej na tekturze, kartonie i papierze. Wystawie towarzyszy katalog zatytułowany „Trwaj naturo jesteś piękna! Wystawa malarstwa z prywatnej kolekcji.” autorstwa Doroty Ruckiej-Marmaj. 

Wśród zgromadzonych twórców figurują nazwiska artystów polskich, takich jak: Teodor Axentowicz (1859-1938), Bolesław Barbacki (1891-1941), Roman Bratkowski (1869-1945), Stanisław Czajkowski  (1878-1954), Erno Erb (1878 – 1943), Julian Fałat (1853-1929), Stefan Filipkiewicz (1879-1944), Fryderyk Hayder (1905 – 1990), Wlastimil Hofman (1881-1970), Juliusz Joniak (ur. 1925), Stanisław Kamocki  (1875 – 1944), Alfons Karpiński (1875-1961), Jacek Malczewski (1854 – 1929), Tymon Niesiołowski (1882 – 1965), Józef Panfil (ur. 1958), Jan Rubczak (1884 -1942), Bronisława Rychter-Janowska (1868  – 1953), Jan Stanisławski (1860 – 1907), Jan Szancenbach (1928-1998), Stanisław Szczepański (1895-1973), Eugeniusz Tukan-Wolski (1928-2014), Teresa Wallis-Joniak (ur.1926), Wojciech Weiss (1875-1950), Leon Wyczółkowski (1852-1936).

Kuratorem wystawy jest Dorota Rucka-Marmaj – historyk sztuki, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kustosz w Dziale Sztuki Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Związana z Podkarpacką Zachętą Sztuk Pięknych. Należy do Stowarzyszenia Historyków Sztuki – Oddział Rzeszów, Oddziału Podkarpackiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz ICOM (International Council of Museums). Zajmuje się malarstwem zachodnioeuropejskim i sztuką współczesną. Autorka katalogów do wystaw oraz artykułów naukowych publikowanych m.in. w „Sztuce Podkarpacia”, „Renowacjach i zabytkach” oraz Roczniku Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego „Warstwy”.

Julian Fałat (1853-1929), „Modląca się dziewczyna”, 1905, gwasz, akwarela, pastel na kartonie naklejonym na tekturę, 42,5 x 40,5  cm,  sygn. p.d.: Jul Fałat / 905

Julian Fałat (1853-1929), „Modląca się dziewczyna”, 1905,
gwasz, akwarela, pastel na kartonie naklejonym na tekturę, 42,5 x 40,5 cm,
sygn. p.d.: Jul Fałat / 905

 

 

Patroni Medialni wydarzenia:

          

 

Skip to content