Żelazny topór

Wśród materiałów z wczesnej epoki żelaza (V w. p.n.e.) odkrytych na stanowisku w Jarosławiu niewątpliwie zwraca uwagę żelazny topór, znaleziony w jednym z obiektów.

Jest to egzemplarz dość długi, o szerokim, lekko opuszczonym ostrzu i zaokrąglonym obuchu.
Analogiczne topory są spotykane na całym obszarze zajętym przez halsztacki krąg kulturowy; uważa się je również za charakterystyczne dla świata celtyckiego. 
Zabytki te postrzegane są jako narzędzia do obróbki drewna, a rzadziej wiąże się je z uzbrojeniem.

 

Skip to content