Denar Marka Aureliusza

Najbardziej spektakularnym znaleziskiem z okresu rzymskiego funkcjonowania osady w Jarosławiu jest znaleziony luźno denar Marka Aureliusza, datowany na lata 168-169.

Co ciekawe to już drugie znalezisko monety emisji tego cesarza z terenów Jarosławia – pierwszy okaz znaleziono jeszcze w XIX wieku i datowany jest na lata 166-167. Z okolic miasta znane są również inne monety, pochodzące z II w. Są one najliczniej występującymi w skali Polski południowo-wschodniej.

Cesarz Marek Aureliusz  (Marcus Aurelius Antoninus, Marcus Annius Aurelius Verus)  urodził się 26 kwietnia 121 r. w Rzymie.

W latach 161–180 sprawował godność cesarza rzymskiego. Jego rządy przypadły na okres bardzo trudny – państwo nękały nieustające wojny – głownie z plemionami germańskimi  i klęski żywiołowe (wylew Tybru, głód, rozruchy uliczne, pożary, plaga szarańczy, epidemia dżumy); miały też miejsce liczne prześladowania skierowane przeciwko sektom wczesnochrześcijańskim.

Marek Aureliusz prowadził skromne, spokojne życie, zgodne z surowymi zasadami stoickimi (nazywany jest „filozofem na tronie”). Miał głębokie poczucie obowiązku służenia krajowi i obywatelom. Dbał o dobre stosunki z senatem, przeprowadził reformy w dziedzinie administracji i prawa cywilnego.

Zmarł  na dżumę, w trakcie wyprawy przeciw Markomanom, 17 marca 180 r. w Vindobonie (dzisiejszy Wiedeń).

Skip to content