Tłok pieczętny

Stempel (tłok) pieczętny Józefa Guzika, prawdopodobnie został wykonany na wzór stempli cechowych, popularnie wykorzystywanych przez członków takich stowarzyszeń (organizacji) na przełomie XVIII/XIX wieku. Stempel zostały zamówiony przez kowala z Przybyszówki, który w mosiężnej formie pieczęci kazał wyryć swoje imię i nazwisko.  Stempel został wykonany w całości z jednego mosiężnego odlewu, ozdobionego w dolnej części uchwytu drobnym ornamentem sznurowym.

Skip to content