Pierścień srebrny

Kontynuujemy prezentację zabytków z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego zlokalizowanego na trasie autostrady A4 w miejscowości Boratyn, pow. jarosławski.

Podczas badań wykopaliskowych odkryto łącznie 6 pierścionków, wykonanych zarówno z brązu, jak i ze srebra. Dzisiaj prezentujemy właśnie ten, wykonany z cenniejszego kruszcu.

Pierścionek został wykonany z 5 płaskich, srebrnych tasiemek, skręconych ze sobą i sklepanych na końcach. Znaleziono go we wschodniej części grobu kobiety, zmarłej w dojrzałym wieku.

Podobne okazy są częstymi znaleziskami na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej; datowane są bardzo szeroko – od 2. połowy X po początek XIV wieku. Nasze pierścienie „boratyńskie” możemy łączyć z XI-XIII stuleciem.

Skip to content