Chrystus Ukrzyżowany

Chrystus Ukrzyżowany – rzeźba w drewnie ze śladami polichromii. Wykonana w XVIII w. Pochodzi z kapliczki na terenie dawnej Ruskiej Wsi (obecnie Rzeszów). Według tradycji wzniesiona ona została na miejscu wcześniejszej kaplicy murowanej p.w. św. Jana Chrzciciela. Kaplica ta wzmiankowana jest w źródłach historycznych, m.in. Schematismus cleri diecesis premisliensis…. z 1872 r. oraz na historycznych mapach Rzeszowa i okolicy, m.in. na austriackiej mapie z 1878 r. Według Franciszka Kotuli istniała ona w tym miejscu do ok. 1950 r. W książce „Tamten Rzeszów” zamieścił on własnoręczny rysunek przedstawiający wygląd jej oraz najbliższego otoczenia.

RUSKA WIEŚ. Figura na rozstaju dróg. Rysunek F. Kotula

RUSKA WIEŚ. Figura na rozstaju dróg. Rysunek F. Kotula

 

Skip to content