OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap IX – Wykonanie prac wykończeniowych oraz prac związanych z zagospodarowaniem terenu, w zabytkowym XVI w. dworze-spichlerzu w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”. Ozn. ZP-26/3/2020.

ZP-26/3/2020

Rzeszów, dn. 9.03.2020 r.

OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843), na wykonanie zadania pod nazwą: ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap IX – Wykonanie prac wykończeniowych oraz prac związanych z zagospodarowaniem terenu, w zabytkowym XVI w. dworze-spichlerzu w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”,

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

J. BUD Jacek Leszczak
38-100 Strzyżów, Gbiska 40 B.

Działając na podstawie art. 94 ust 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp, Zamawiający podpisał umowę z Wykonawcą, w dniu 5.03.2020 r.

Zatwierdził
Kierownik Zamawiającego
Krzysztof Szela – Zastępca Dyrektora
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

 

POBIERZ PLIK

Skip to content