„Roczny plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczący wyłącznie zamówień w odniesieniu do których realizuje się obowiązek stosowania przepisów ustawy PZP, jakie planuje przeprowadzić Muzeum Okręgowe w Rzeszowie w roku 2020”.

Rzeszów, 19.02.2020 r.

1. „Kompleksowa usługa ochrony i dozoru mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.” :

 1. Rodzaj zamówienia: Usługi.
 2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie na rzecz Zamawiającego kompleksowej usługi ochrony i dozoru mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 3. Kody CPV:
  79710000-4 – usługi ochroniarskie,
  79711000-1 – usługi nadzoru przy użyciu alarmu,
  79713000-5 – usługi strażnicze,
  79715000-9 – usługi patrolowe,
  79714000-2 – usługi w zakresie nadzoru,
  75251110-4 – usługi ochrony przeciwpożarowej,
  50710000-5 – usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznym instalacji budynkowych.
 4. Procedura udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.
 5. Orientacyjna wartość zamówienia: około 270 000,00 zł brutto.
 6. Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym: III/IV kwartał 2020 r.

 

2. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap IX – Wykonanie prac wykończeniowych oraz prac związanych z zagospodarowaniem terenu, w zabytkowym XVI w. dworze-spichlerzu w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”:

 1. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
 2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia będą:
  – Prace wykończeniowe przy elewacjach:
  • malowanie kominów,
  • malowanie elewacji,
  • prace kamieniarskie.
  – Szklenie przeciwwłamaniowe lukarn, stolarka drzwiowa:
  • wymiana szyb w oknach lukarn na szyby przeciwwłamaniowe P2A,
  • dostawa i montaż drzwi,
  • prace wykończeniowe po montażu stolarki okiennej.
  – Ogrodzenie:
  • wykonanie ogrodzenia panelowego systemowego,
  • wykonanie ogrodzenia drewnianego.
  – Klucz centralny i depozytor klucza:
  • dostawa i montaż depozytora i indywidualnego systemu jednego klucza.
  – Zieleń:
  • sadzenie drzew i krzewów,
  • pielęgnacja roślin w okresie gwarancyjnym.
 3. Kody CPV:
  45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne,
  45450000-6 – roboty budowlane wykończeniowe,
  45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
  45442100-8 – roboty malarskie,
  45442110-1 – malowanie budynków,
  77211600-8 – sadzenie drzew,
  77310000-6 – usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych,
  45342000-6 – wznoszenie ogrodzeń
  45421148-3 – instalowanie bram.
 4. Procedura udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.
 5. Orientacyjna wartość zamówienia: około 300 000,00 zł brutto.
 6. Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym: I kwartał 2020 r.

 

3. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap IX – Zainstalowanie systemu sygnalizacji PPOŻ i systemu sygnalizacji włamania i napadu w zabytkowym XVI w. dworze-spichlerzu w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”:

 1. Rodzaj zamówienia: Dostawy.
 2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia będzie zainstalowanie systemu sygnalizacji PPOŻ i systemu sygnalizacji włamania i napadu.
 3. Kody CPV:
  31625200-5 – Systemy przeciwpożarowe;
  31625300-6 – Alarmy antywłamaniowe;
  45000000-7 – Roboty budowlane;
  45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;
  45315100-9 – Instalacyjne roboty elektrotechniczne;
  45312200-9 – Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych;
  45343000-3 – Roboty instalacyjne przeciwpożarowe;
  45312100-8 – Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych.
 4. Procedura udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.
 5. Orientacyjna wartość zamówienia: około 30 000,00 zł brutto.
 6. Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym: I/II kwartał 2020 r.

 

4. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap IX – zakup wyposażenia do zabytkowego XVI w. dworu-spichlerza w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”:

 1. Rodzaj zamówienia: Dostawy.
 2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia będzie zakup wyposażenia.
 3.  Kody CPV:
  39150000-8 Różne meble i wyposażenie
  44512000-2 Różne narzędzia ręczne
  30213100-6 Komputery przenośne
  30213000-5 Komputery osobiste
  48620000-0 Systemy operacyjne
  48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
  44510000-8 Narzędzia
  39141300-5 Szafy
 4. Procedura udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.
 5. Orientacyjna wartość zamówienia: około 250 000,00 zł brutto.
 6. Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym: I/II kwartał 2020 r.

 

5. „Wykonanie nowego systemu sygnalizacji pożarowej w obiektach Muzeum przy ul. 3 Maja 19”:

 1. Rodzaj zamówienia: Dostawy.
 2. Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
  • Montaż okablowania systemu sygnalizacji pożarowej wraz z pracami towarzyszącymi;
  • Instalację urządzeń;
  • Montaż systemu radiowego SWING;
  • Instalację systemu zamknięć drzwiowych;
  • Demontaż i utylizację czujek;
  • Serwis w okresie gwarancyjnym.
 3. Kody CPV:
  31625200-5 – Systemy przeciwpożarowe,
  45000000-7 – Roboty budowlane,
  45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
  45315100-9 – Instalacyjne roboty elektrotechniczne,
  45343000-3 – Roboty instalacyjne przeciwpożarowe,
  45312100-8 – Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych.
 4. Procedura udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.
 5. Orientacyjna wartość zamówienia: około 280 000,00 zł brutto.
 6. Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym: I kwartał 2020 r.

 

6. „Zakup wraz z dostawą sprzętu (prezenter multimedialny z nagłośnieniem) oraz projekcji holograficznej (opracowanie projekcji holograficznej F. Kotuli – aktor, aranżacja, scenariusz, podłożenie głosu itp.) w wersji PL i ENG; w tym transport wraz z montażem do miejsca docelowego – Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie”:

 1. Rodzaj zamówienia: Dostawy.
 2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia będzie zakup wraz z dostawą sprzętu (prezenter multimedialny z nagłośnieniem) oraz projekcji holograficznej (opracowanie projekcji holograficznej F. Kotuli – aktor, aranżacja, scenariusz, podłożenie głosu itp.) w wersji PL i ENG; w tym transport wraz z montażem do miejsca docelowego – Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie”.
 3.  Kody CPV:
  32322000-6 Urządzenia multimedialne
  38653400-1 Ekrany projekcyjne
 4. Procedura udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.
 5. Orientacyjna wartość zamówienia: około 75 000,00 zł brutto.
 6. Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym: I/II kwartał 2020 r

Zatwierdził:
Krzysztof Szela
Zastępca Dyrektora
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Do pobrania

Skip to content