Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Niniejszym informujemy, iż w prowadzonym przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: ,,Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 19 oraz Rynek 6 w Rzeszowie’’, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Czytaj dalej…

Skip to content