Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Niniejszym informujemy, iż w prowadzonym przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843), na wykonanie zadania pod nazwą: „Zakup sprzętu do digitalizacji dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, w ramach realizacji projektu EtnoCarpathia”, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Czytaj dalej…

Skip to content