Informacje dotyczące otwarcia ofert

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843), Zamawiający niezwłocznie podaje informacje dotyczące otwarcia ofert dla zadania pn:
Zakup sprzętu do digitalizacji dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, w ramach realizacji projektu EtnoCarpathia”, ozn. ZP-26/13/2019.

Czytaj więcej…

Otwarcie ofert 20 11 2019

 

Skip to content