OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, tj. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie informuje, iż w związku z odmową podpisania przez Wykonawcę umowy na realizację zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Zakup specjalistycznych gablot wystawienniczych w ramach modernizacji i remontu pomieszczeń budynku klasztoru popijarskiego w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie”, Zamawiający na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986), dokonuje unieważnienia postępowania.

 

Skip to content