ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986), w prowadzonym przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: : ,,Zakup specjalistycznych gablot wystawienniczych w ramach modernizacji i remontu pomieszczeń budynku klasztoru popijarskiego w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie”, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty…  czytaj dalej

Skip to content