Barbarzyńskie tsunami

„Barbarzyńskie tsunami” to wystawa poświęcona burzliwym wydarzeniom, które wstrząsnęły cywilizacją późnego antyku. Archeolodzy określają ten czas Okresem Wędrówek Ludów. Obejmuje on niespełna 150 lat, ale na wystawie wydarzenia te prezentowane są w szerszej perspektywie – od III do VII w. n.e. Były to czasy niezwykle intensywnych ruchów migracyjnych plemion barbarzyńskich (porównywalnych do zjawiska tsunami), które przełamały granice Imperium Rzymskiego, przyczyniając się do jego upadku. Niektóre z ludów, odnotowanych w źródłach pisanych, jak np. Goci czy Wandalowie, wywodziły się z dorzecza Odry i Wisły.

Wystawa prezentuje ponad 500 zabytków związanych z tym okresem, odkrytych na ziemiach polskich – monety, elementy stroju i uzbrojenia, ozdoby, naczynia. Są wśród nich najcenniejsze i najbardziej spektakularne obiekty, stanowiące ozdobę największych kolekcji muzealnych – wielokrotnie publikowane, jak również znaleziska z ostatnich lat, po raz pierwszy prezentowane publicznie.

W odbiorze ekspozycji niezwykle pomaga atrakcyjna oprawa graficzna, a także szerokie opisy zabytków zaprezentowane w gablotach multimedialnych oraz towarzyszący wystawie film i katalog.

Wystawa jest końcowym efektem dużego programu badawczego, rozpoczętego w 2012 r., koordynowanego przez Uniwersytet Warszawski i Muzeum Narodowe w Szczecinie, w którym uczestniczy 12 muzeów z całej Polski, w tym Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. W naszym muzeum będzie prezentowana od czerwca do początków sierpnia  2019 r.

Skip to content