Oferta pracy

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Pomocnik Muzealny
w Budynku Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów

 • Liczba i wymiar etatu: 2
 • Termin zatrudnienia: od 03.06.2019 r.
 • Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
 • pełnienie dozoru na ekspozycjach i wystawach podczas otwarcia muzeum
  w wyznaczonych dniach i godzinach oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo dozorowanych eksponatów;
 • utrzymywanie czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach muzealnych i ich
  otoczeniu na zewnątrz budynku;
 • wykonywanie prac podczas montażu i demontażu wystaw stałych i czasowych;
 • wykonywanie prac przy magazynowaniu i transporcie zbiorów Muzeum;
 • informowanie zwiedzających i gości muzeum o bieżących wystawach i imprezach kulturalnych organizowanych przez muzeum;
 • sprzedaż biletów i wydawnictw muzealnych;
 • obsługa kasy fiskalnej oraz wystawianie faktur VAT.
 • Informacja o warunkach zatrudnienia:
 • praca w równoważnym systemie czasu pracy na podstawie umowy o pracę.
 • Wykształcenie: minimum średnie.
 • Wymagania:
 • brak przeciwwskazań do pracy fizycznej;
 • obsługa kasy fiskalnej;
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym.
 • Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  (druk w załączeniu);
 • zgodna na przetwarzanie danych osobowych (druk w załączeniu).
 • Dokumenty należy składać: do dnia 13.05.2019 r.
  w Sekretariacie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie (p. 209)
  ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne – Pomocnik muzealny”.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną należy przedstawić kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

Załączniki:
klauzula informacyjna
kwestionariusz osobowy
zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Skip to content