ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, iż na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986), w prowadzonym przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty czytaj więcej

Skip to content