Odpowiedzi i wyjaśnienia na pytania Wykonawców

Odpowiedzi i wyjaśnienia na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na ,,Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap VIII – Wykonanie prac rekonstrukcyjnych i wykończeniowych w zabytkowym XVI w. dworze-spichlerzu w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie’’.
Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 r., poz. 1986) informuje, iż w postępowaniu wpłynęły następujące pytania od Wykonawców czytaj więcej

Skip to content