Ogłoszenie o zamówieniu. ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu… Etap VIII…”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie,
35-030 Rzeszów, ul. 3 Maja 19
Tel. (17) 853-52-78

Ogłasza:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych.

Etap VIII – Wykonanie prac rekonstrukcyjnych i wykończeniowych w zabytkowym XVI w. dworze-spichlerzu w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie’’.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie Muzeum pokój nr 209
od poniedziałku do piątku od godz. 800 – 1500, 
SIWZ jest dostępna również na stronie internetowej Muzeum: www.muzeum.rzeszow.pl

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załączniki (18 szt.)

Skip to content