Seminarium naukowe

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
oraz
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

zapraszają
na seminarium naukowe na temat architektury zespołów mieszkaniowych
Dąbrowskiego, Piastów oraz Na Skarpie w Rzeszowie, połączone ze
spotkaniem z Rafałem Mazurem, autorem książki „Dobra kontynuacja”.

Czwartek 07.03.2019 r. godz. 17:00

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
ul. 3 Maja 19,
35-030 Rzeszów

Dobra kontynuacja opowiada o kilkudziesięcioletniej rozbudowie pierwszego rzeszowskiego osiedla, które pomimo nawarstwiania się wielu różnych typologii przestrzeni oraz przechodzenia przez różne etapy historii stanowi obecnie spójny i udany zespół urbanistyczny. W okresie powstania i rozbudowy tej przestrzeni miejskiej, czyli od lat trzydziestych do końca XX w., style i mody w architekturze zmieniały się wielokrotnie. Kolejni architekci cechowali się jednak kulturą projektowania, która polegała na szacunku do twórczości swoich poprzedników. W formie osiedli można dostrzec dialog pomiędzy różnymi etapami historii ich budowy. To zjawisko wydaje się wyjątkowe na tle wielu rozczłonkowanych i chaotycznych współczesnych miast. Zawarty w monografii opis kilku kwartałów Rzeszowa stanowi również skondensowaną historię polskiej architektury mieszkaniowej XX w., która zależnie od jej etapu miała kluczowy wpływ na formę polskich miast.

Skip to content