Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Rzeszów, 23.10.2018 r.

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Muzeum okręgowe w związku z realizacją zadania pn.  ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap VII – Zabezpieczenie ścian i sklepień piwnic w zabytkowym XVI w. dworze-spichlerzu w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie’’, przekazuje informację dot. ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, na podstawie art. 66, 67 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, Nr 0, poz. 1579).

Szczegóły: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/ffb8408a-f14b-426d-b2d9-2402b09ba915

 

Skip to content