KONSERWACJA ZESPOŁU RZEŹB SAKRALNYCH

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy wsparciu Marszałka Województwa Podkarpackiego realizuje projekt „Konserwacja zespołu rzeźb sakralnych w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie”. Celem zadania jest wykonanie prac konserwatorsko – restauratorskich przy XVII –XVIII wiecznych dziełach snycerki, które ze względu na zły stan zachowania były przechowywane w magazynie.

Dzięki zabiegom konserwatorskim rzeźby odzyskują dawny blask , będą mogły być eksponowane na wystawie stałej w Muzeum i udostępnione szerokiej publiczności . Mamy nadzieję, iż ze względu na wartość artystyczną i historyczną staną się one przedmiotem badań naukowych na rzeźbą lwowskiego rokoka.

Obok działań mających na celu przywrócenie świetności 11 obiektom, planuje się przeprowadzenie ich dokumentacji w technice 3D i udostępnienie jej w na muzealnych stronach oraz wykonanie badań stratygrafii warstw malarskich dwóch rzeźb XVII wiecznych (św. Stanisława i św. Wojciecha).

CZYTAJ WIĘCEJ

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Skip to content