Promocja książki „Grodzisko i zamek w Czudcu na terenie dawnej ziemi sandomierskiej”

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

zaprasza na promocję książki

Antoniego Lubelczyka

GRODZISKO I ZAMEK W CZUDCU
NA TERENIE DAWNEJ ZIEMI SANDOMIERSKIEJ
w świetle badań archeologicznych w latach 2001 – 2010

Promocja odbędzie się
21 grudnia 2017 roku o godzinie 11:00

w budynku głównym
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
przy ul. 3 Maja 19 

Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
i Marszałka Województwa Podkarpackiego w ramach programu operacyjnego
„Dziedzictwo kulturowe”. Priorytet 4: Ochrona zabytków archeologicznych”.

 

 

Skip to content