Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Zaprojektuj pieniądz przyszłości”

W dniu 17 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie konkursu plastyczno-rysunkowego realizowanego w ramach projektu edukacyjnego „Jak to z tym pieniądzem było…czyli historia pieniądza dla maluchów”.

Komisja dokonała oceny 190 prac (w tym 67 prac w I kategorii wiekowej oraz 123 w II kategorii wiekowej) nadesłanych do dnia 15 listopada 2017 r. ze szkół i przedszkoli z Rzeszowa i okolic.

Przy wyborze prac Komisja Konkursowa brała pod uwagę:
• umiejętność przedstawienia tematu w formie plastycznej,
• sugestywność przedstawienia tematu,
• samodzielność wykonania pracy (brak pomocy ze strony osób dorosłych),
• estetykę, warsztat, oryginalność.

Nagrody w I kategorii (klasy „O”- I) otrzymują:
1. Zuzanna Płaneta – Szkoła Podstawowa nr 12 w Rzeszowie, kl. I A,
2. Hanna Berkowicz – Przedszkole Publiczne nr 2 w Rzeszowie, grupa IV,
3. Magdalena Pięta – Szkoła Podstawowa nr 21 w Rzeszowie, kl. I A.

Nagrody w II kategorii (klasy II – III) otrzymują:
1. Antonina Smaga – Szkoła Podstawowa nr 27 w Rzeszowie, kl. II A,
2. Aleksandra Lisowicz – Szkoła Podstawowa nr 27 w Rzeszowie, kl. III E,
3. Wiktoria Walawender – Szkoła Podstawowa nr 27 w Rzeszowie, kl. II A

Nagrody dla opiekunów:
W kategorii I:
1. Edyta Maścidło-Sączawa  – Szkoła Podstawowa nr 12 w Rzeszowie, kl. 1 A,
2. Magdalena Pacześniak, Agnieszka Łuczyn – Publiczne Przedszkole nr 2 w Rzeszowie,
3. Barbara Gryczan  – Szkoła Podstawowa nr 21 w Rzeszowie.

W kategorii II:
1. Bogusława Pelc-Oważany – Szkoła Podstawowa nr 27 w Rzeszowie,
2. Anna Więcek-Gruca, – Szkoła Podstawowa nr 27 w Rzeszowie.

Oficjalne rozdanie nagród odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 13:00 w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, ul.3 Maja 19.

Zapraszamy!

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 

 

Skip to content