Franciszek II Rakoczy (1676-1735). Bohater narodowy Węgier (6 lutego – 3 marca 2013)

Franciszek II Rakoczy to jeden z największych bohaterów narodowych na Węgrzech. Pochodził ze znanej rodziny węgierskich magnatów. Gdy w 1703 r. na północy Węgier wybuchło wielkie powstanie chłopskie przeciwko władzy Habsburgów – stanął na jego czele. Początkowo walka zakończyła się sukcesem, została proklamowana niepodległość Węgier. Niestety, przegrana w bitwie pod Trenczynem w 1708 r. i nieudane zabiegów dyplomatyczne spowodowały załamanie się Powstania Kuruców. Rakoczy udał się na emigrację najpierw do Polski (gdzie przed powstaniem ukrywał się przed władzami austriackimi) a następnie do Francji. Zmarł w 1735 r. w Turcji.

 
Wystawa została wypożyczona z Jósa András Múzeum w Nyíregyháza.

Skip to content