Walne zgromadzenie członków Podkarpackiego Oddziału SMP

24 marca 2015 r. obradowało Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podkarpackiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Zgodnie ze statutem zostało ono zwołane przez Zarząd Oddziału. Zebrani członkowie wybrali Komisję Rewizyjną Oddziału, w której skład weszły Bożena Staszczak z Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, Dorota Zahel z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej oraz Dorota Rucka – Marmaj z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Prezes Oddziału przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie od września 2014 do dnia Walnego Zgromadzenia. Po przeanalizowaniu dokumentacji oraz złożonego sprawozdania na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie Członków Oddziału udzieliło absolutorium dla Zarządu. Przedstawiony został również delegatom plan pracy na rok 2015. Po krótkiej dyskusji zebrani podjęli uchwałę przyjmującą zaproponowany plan pracy.

Skip to content