Rozmowy z muzealnikami w Tarnobrzegu i Stalowej Woli

W dniu 9 września br. Prezes Oddziału Podkarpackiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich spotkał się z pracownikami merytorycznymi Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega na Zamku w Dzikowie. W trakcie spotkania omówiono cele i zadania Stowarzyszenia oraz sposób działania Oddziału Podkarpackiego. Wszystkie te informacje spotkały się z żywym zainteresowaniem muzealników tarnobrzeskich. Oczekujemy na przystąpienie koleżanek i kolegów z Tarnobrzega do naszego Stowarzyszenia. Korzystając z pobytu w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli przekazano informację dla zainteresowanych pracowników muzeum ze Stalowej Woli oraz Krosna. Do zarządu Oddziału dotarły również informacje o chęci wstąpienia do naszej organizacji kilku następnych pracowników Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

Skip to content