Nasz udział w I Kongresie Muzealników w Łodzi

I Kongres Muzealników Polskich, który obradował w Łodzi w dniach 23-25 kwietnia br. przeszedł do historii. Przygotowane dużym wysiłkiem organizacyjnym spotkanie środowiska muzealników zakończyło się sukcesem. Kilkunastoosobowa delegaca członkow naszego Oddziału miała okazję uczestniczyć w sesjach referatów plenarnych, dyskusjach panelowych oraz debacie plenarnej. Była to również okazja do odnowienia bądź nawiązania kontaktów z koleżankami i kolegami muzealnikami ze wszystkich regionów Polski. Aktywnie pracowały nasze koleżanki Bożena Figiela i Barbara Woch pełniąc dyżur na stoisku SMP. Kongres przyjął osiem uchwał, które jak podkreślano stanowią początek wytężonej pracy całego środowiska nad istotnymi zmianami, które dotyczyć będą muzeów, muzealników i muzealiów. Bardzo dziękuję wszystkim członkom zaangażowanym w organizację Kongresu, również tym którzy na pośrednictwem internetu wyrazili swoją opinię i zgłosili uwagi w ramach konsultacji społecznych uchwał Kongresu. Jeszcze raz potwierdziła się zasada, że tylko w jedności środowiska pomimo różnic poglądów tkwi jego siła i daje nadzieję na poprawę sytuacji muzeów oraz grupy zawodowej muzealników.

Skip to content