I Kongres Muzealników Polskich

Trwają przygotowania do I Kongresu Muzealników Polskich, którego wstępny termin został określony na 23-25 kwietnia 2015 r. Trwa dyskusja nad programem Kongresu, w którą zaangażowanych jest wiele środowisk muzealników. Wiodącą rolę w tym procesie odgrywają członkowie SMP. Ostateczny kształt programu I Kongresu Muzealników Polskich z chwilą przyjęcia przez Komitet Programowy niezwłocznie zamieścimy w naszych aktualnościach.

Skip to content